District One 21 Reserve Saltnic (Limited Edition)

฿ 590.00

น้ำยา District One 21 Reserve Saltnic – เป็น น้ำยา Saltnic จาก District One 21

น้ำยา District One 21 Reserve Salt nic น้ำยาสายตรงจากอเมริกา บอกเลยว่าความนัวของกลิ่นและรสชาติของน้ำยา เป็นที่ชื่นชอบของสายขนมทุกคน