District One 21 x 80V Freebase 60ml

Original price was: ฿ 690.00.Current price is: ฿ 299.00.

น้ำยา District One 21 x 80V Freebase 60 ml – เป็น น้ำยาฟรีเบส จาก District One 21 ร่วมกับ 80V

น้ำยาฟรีเบสสายตรงจากอเมริกา บอกเลยว่าความนัวของกลิ่นและรสชาติของน้ำยา เป็นที่ชื่นชอบของสายขนมทุกคน รอบนี้มาทำร่วมกับ 80V ด้วย